بایگانی برچسب

Desk Rejection

اصطلاح Desk Rejection چیست؟

وقتی مقاله برای مجله ای ارسال میشود اول توسط سردبیر مجله مورد بررسی قرار میگیرد. سردبیر دو مساله مهم را چک می نماید: 1- آیا مقاله به موضوع های مورد توجه مجله مرتبط است؟ 2- آیا مقاله از حداقل های کیفیتی لازم برای بررسی شدن توسط داورها…