بایگانی برچسب

Mike Davis

مایک دیویس

فیل هوبارد برگردان صادق شادمانی منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ  از مهم‌ترین دلایل اهمیت مایک دیویس (Mike Davis) در خارج از آکادمی را می‌توان انتقادهای بی‌مسامحه او از تاثیر سرمایه‌داری آمریکایی بر شهر و محیط زیست دانست. دیویس معروفیت…